בריכת כרישים אילת – אטרקציה מצפה תת ימי:

עבודות בנייה, מפתח – קבלת טופס 4.