פרויקט פארק ים 10-11 מגרשים 606, 607, 608, 620 באילת:

עבודות בנית שלד.