מבנה תעשייה באזור תעשייה אילת

עבור חב' יעד – הקמת מבנה